25-03-07

Hoi

 

Hoi
 
Ik hoop dat het je goed gaat.
Ik hoop dat je geniet.
Ik hoop dat....

Soms zijn er mensen die je raken, al heb je ze nooit ontmoet...
en je gunt ze het beste...
Ik hoop dat...

Dag dag
 
Esha 19.03.2007
 
-------------------
 
 
 
Ik hoop dat het je ook goed gaat.
Ik hoop dat je ook geniet.
Ik wens dat...
 
Sommige mensen raken, zelfs al heb je ze nooit ontmoet...
en je wilt dat het hen goed gaat...
Ik hoop dat...
ook.
 
Da-ag
 
 
Adem 22.03.2006

 

22:41 Gepost door adem in Woorden | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

Frieslân

 

Gevonden bij Nanne fan Fryslân
't klinkt ongelofelijk leuk maar ik versta er maar de helft van...
 

Tsien lutse pykjes die iten tsjokke brogge,
de roppichste verslokte him, doe wiene d'r noch mar njoggen.

Njoggen lytse pykjes, die kuijerden yn de nacht,
ien rekke yn in hazze-strûp, doe wiene d'r noch mar acht.

Acht lytse pykjes, die knipten fyterbân,
ien knipte himsels de poatsjes ôf, doe wiene d'r noch mar sân.

Sân lytse pykjes, die iten pykefleis,
ien die forslokte him, doe wiene d,r noch mar seis.

Seis lytse pykjes, die pleagen in âld wyf,
hja sloeg ien mei de tange dea, doe wiene d'r noch mar viif.

Viif lytse pykjes, die iten swarte jour,
ien die yt to folle, doe wiene d'r noch mar fjour.

Fjour lytse pykjes, die soene paedsje feie,
ien kriig de biezem tsjin de wjuk, doe wiene d'r noch mar trije.

Trije lytse pykjes, die rôpen: is d'r wa?
'Ja' sei de mud, die friet ien op, doe wiene d'r noch mar twa.

Twa lytse pykjes, die keatsten mei in stien,
ien kriig him tsjin de kop, doe wie d'r noch mar ien.

En dat iene lytse pykje, flein op de Damwâldster Toer,
en seach de wiide fjilden oer!

 

 

Reactie van Nanne :

 

Het gedichtje gaat over tien jonge kippetjes.

Nummer tien verslikte zich in het eten van brood.
Nummer negen liep 's nachts in een val voor hazen.
Nummer acht knipte zichzelf een pootje middendoor.
Nummer zeven verslikte zich in het eten van kippenvlees.
Nummer zes plaagde een oude vrouw en deze dame sloeg een kippetje met een tang dood.
Nummer vijf at zwarte haver en stierf hierdoor.
Nummer vier kwam bij het vegen van een straatje te overlijden.
Nummer drie werd door een mud (roofdiertje) opgevreten.
Nummer twee kaatste met een steen, kreeg deze tegen z'n kopje en stierf.
Nummer één vloog op de toren van Damwoude en keek de weidse velden over.

 

 

18:34 Gepost door adem in Gedicht | Permalink | Commentaren (4) | Tags: fries, nederlands, taal |  Facebook |

Voor Wim

 

 

Je gaat nu dood, vandaag of morgen

zacht, stil en eindelijk zonder zorgen.

Na een jaar kanker

lost nu jouw anker

en vaar je weg, rustig en geborgen. 

 (voor Wim  13 oktober 2005)

 (adem)

Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn.
Du coors die doot, du liets mi tleven!

Dat was gheselscap goet ende fijn,
Het sceen teen moeste ghestorven sijn.
Nu bestu in den troon verheven,
Claerre dan der zonnen scijn:
Alle vruecht es di ghegheven.

Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn!
Du coors die doot, du liets mi tleven.

Nu bidt vor mi, ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn.
Verware mijn stede di beneven:
Ic moet noch zinghen een liedekijn;
Nochtan moet emmer ghestorven sijn.

Egidius, waer bestu bleven?
Mi lanct na di, gheselle mijn!
Du coors die doot, du liets mi tleven.

Anonymus

18:24 Gepost door adem in Woorden | Permalink | Commentaren (5) | Tags: dood, wim |  Facebook |

 Warande

 


Toen hij me zijn adreskaartje gaf, las ik : Warande 17.
Ik zei : Hé "Warande", is dat de naam van je straat? Wat betekent dat eigenlijk? Warande?
Hij woonde er wel maar hij wist het niet. Hij had er nooit bij stilgestaan dat het iets betekende.
Dat snap ik nu niet. Hoe kun je nu in de "Warande" wonen en niet weten wat het betekent...
Ik zei dat ik dacht dat het iets met een plaats te maken had, een groene ruimte of zo. Zoals een 'Dries' of een 'Broek'.
Hij keek wat sip en zei dat hij het echt niet wist.
Ik zou het opzoeken en hem mailen. Zo ben ik dan, niets aan te doen.

Van Dale zegt : Een warande is 1. een jachtterrein waar konijnen enz. beschermd worden; 2. een wandeldreef, een park. (komt van 'bewaren').

Wikipedia zegt :
Een warande is de naam die in de lage landen gebruikt werd voor een besloten jachtterrein, doorgaans eigendom van voorname families.
De naam komt al in de
Middeleeuwen voor, doch ook daarna werden nog vele warandes aangelegd.
Warandes waren er in meerdere types, zoals de konijnenwarande, waar gejaagd kon worden op konijnen.
Vele warandes werden na het einde van de heerschappij van de lokale adel omgevormd in villaparken of stadsparken.
Een voorbeeld van het eerste ligt in
Deurne bij de buurtschap Walsberg, niet ver van het Groot Kasteel. In Helmond werd het een villatuin en later een stadspark. In Brussel heet het Park van Brussel met aan de ene kant het Koninklijk Paleis en aan de andere kant het Natiepaleis waar het Parlement en de Senaat gevestigd zijn eveneens de Warande. Ook Diest noemt zijn stadspark de Warande.

Google zegt : Warande : cultuurcentrum in Turnhout, een restaurant in Sint-Jan-in-Eremo, een firma van keukens, een Vlaamse exclusieve topontmoetingsplaats in Brussel, een creatief literair tijdschrift, een speelpleinwerking in Kortrijk, een camping in Bredene, een Vlaamse denkgroep over separatisme, een rusthuis in Maldegem, een kasteel in Kemmel, een taverne in Wetteren en nog veel meer. Er is zelfs een Baron Jaques Bruneel de la Warande.

Dus het is duidelijk een woord dat veelvuldig voorkomt als eigennaam maar blijkbaar niet meer gebruikt wordt in onze spreektaal om een gebied aan te duiden.

Wat er ook van zij : ik vind het een schitterend woord.

Warande, warande, warande....
je hoort waarachtig waarde en warempel warmte in het woord...

Warande, warande, warande...
't klinkt als de titel van een gedicht, als een bezwering, als een lied.

Warande mag in mijn toptien-lijst van mooie woorden.

En aangezien er nog maar één woord in staat, staat Warande op nummer één!
Wa(a)rande(rs)?

18:20 Gepost door adem in Zwans | Permalink | Commentaren (4) | Tags: warande, nederlands, taal |  Facebook |